ZiyaEfendi Feinkost

1.1- SATICI

Ünvanı: CalDesign GmbH ( ZiyaEfendi )
Adresi : Neubauerstrasse 1, 4063 Hörsching / Österreich
Telefon : 0043 664 523 97 62
E-mail : office@ziyaefendi.at

1.2 -ALICI 

Adı/soyadı/Unvanı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :
 

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.ziyaefendi.at alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak  Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi, Türü, Miktarı ve Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli : 
Teslimat Adresi : 
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi : 
Kargo Ücreti :

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

 1. ALICI, SATICI ‘ya ait http://www.ziyaefendi.at alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Teslimat gerçekleşmediği takdirde ALICI sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.
 3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 6. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde kargo masrafı ALICI’ya aittir.
 7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 8. Garanti kapsamında satılan ürünler, bozuk çıkması halinde, garanti şartları içinde gerekli iadenin yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo masrafları SATICI tarafından karşılanacaktır.
 9. İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra yada siparişadımlarınıtamamlayıpsiparişinigerçekleştirdiğindegeçerlilikkazanır.
 10. 18 yaşından küçükkişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.
 11. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir
 12. Teslimat tarihi 1 ile 21 gün arasında değişiklik gösterebilir. Ürün bazlı teslimat süreleri sitemizde ürün bilgilerinde verilmektedir. Teslimat süresinde gecikme yaşandığı takdirde tarafınıza mail veya telefonla aranarak bilgi verilir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

Sipariş iptalleriniz için aynı gün içerisinde 0043 664 523 97 63 numaralı telefonumuzdan bizi aramanız yeterlidir.
ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile  bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Ürünlerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ödeme yapılan kurum veya banka üzerinden ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, nitelikli özelürünler, kişiyeözelhazırlananürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
 

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında,  SATICI’nın yerleşim yerindeki Avrupa Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI :  CalDesign GmbH ( ZiyaEfendi )

ALICI :